Kommunals avtal med Vårdföretagarna för anställda i äldreomsorgen (bransch F) och vård, behandlings- samt omsorgsverksamhet (bransch E) löper ut den sista maj.

Kommunal kräver löneökningar på 4,3 procent, vilket är nivån med industrin. Krav finns också på extra löneökningar för undersköterskor.

Avtalen är de enda som förhandlas i år. Det avtal som gäller flest av Kommunals medlemmar är avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det ger i år i snitt 535 kronor till alla samt ytterligare 150 kronor till undersköterskor i år. Nästa år ger det avtalet i snitt 540 kronor till alla, samtidigt ska 0,3 procent fördelas individuellt till grupper med yrkesutbildning. Allt räknat på heltid.

I förhandlingarna med Vårdföretagarna har Kommunal också ställt krav på heltid och att övertidsersättning ska ges för varje påbörjad halvtimme.

Men hur det blir för anställda i privat vård och omsorg är alltså oklart.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna, vill inte kommentera om det är någon speciell fråga som är svår att lösa.

– Nej, inte under pågående förhandling, då gör vi inte det, säger hon.

Men hon anser att förhandlingarna är konstruktiva.

– Avtalen löper ju ut sista maj, så vi jobbar ju naturligtvis mot att lösa det då, säger Inga-Kari Fryklund.

Kommunal har i dagsläget inte gått att nå för en kommentar.