Svensk ekonomi är starkare än på länge och utvecklingen ser ut att hålla i sig, skriver LO-ekonomerna

Enligt deras prognos sjunker arbetslösheten till 5,7 procent 2019. Även BNP växer.

Men, det finns problem, menar ekonomerna. Inkomstklyftorna ökar, sysselsättningsgraden skiljer sig åt mellan inrikes och utrikes födda. Det finns brister i välfärden. Bland annat är det svårt att rekrytera personal till offentlig sektor, skolresultaten har varit sjunkande – även om de stigit de senaste åren –  och för få kan få upp till 80 procent av sin lön i a-kassa.

LO-ekonomerna föreslår ett antal reformer under nästa mandatperiod:

25 miljarder till bättre villkor för anställda i välfärden.

Ett bättre och mer jämlikt utbildningssystem.

Högre pension. 

Stärk a-kassan så att de flesta kan få ut 80 procent av sin lön.

Öka resurserna till underhåll av järnvägar och vägar.