Palle Storm, som själv har lång erfarenhet från äldreomsorgen, både som vårdbiträde, undersköterska och som biståndshandläggare, blev nyligen klar med avhandlingen ”Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor” på institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. I avhandlingen har han undersökt villkoren i Sverige och Kanada. Han har intervjuat anställda i äldreomsorgen om deras erfarenheter.

Äldreomsorgen har stora personalbehov och för att klara uppdraget behöver rekryteringen breddas. Andelen män och personer med utländsk bakgrund ökar. Men deras upplevelser har inte diskuterats i någon större utsträckning.

Palle Storms forskning visar att det finns en föreställning om vem som är omsorgsarbetare och att den personen i första hand ses som en svenskfödd kvinna.

– Om de äldre har föreställningar om vem personalen borde vara så kan det bli en krock som det blir upp till personalen att hantera, säger Palle Storm.

Ofta löser personalen det med att byta brukare med varandra.

– Man vill inte att kollegan ska bli utsatt för rasism.

De äldres rätt till inflytande har stärkts, men hur långt ska inflytandet gå. Innebär det att de äldre har rätt att få välja bort personal?

– Man diskuterar inte hur långt inflytandet ska gå. Det lyfts inte i högre upp i personalgruppen, säger Palle Storm.

Palle Storm efterlyser mer värdegrundsarbete i arbetsgrupperna där chefer är med.

– Chefer vet om det här, men man tar för lätt på det. Äldreomsorgen får inte vara en arena för främlingsfientlighet.

Avhandlingen landar i slutsatsen att det behövs tid för att kunna integrera män och utländsk personal. Han tror dock inte på några färdiga lösningar.

– Det här är ett dilemma och det måste få leva. Det är viktigt att lyfta frågan ordentligt. Jag tror inte på att det ska finnas en färdig handbok. Äldreomsorgen kommer alltid att präglas av olika gränsdragningar. Det är viktigt att bygga långsiktiga relationer, säger han.

Palle Storm upplever att situationen sett ungefär likadan ut sedan han började arbeta i äldreomsorgen på 90-talet. Men han märker ett stort intresse för vad hans forskning visar.

– Det bubblar där under, men det har inte riktigt funnits något forum.