Regionen väntas gå med ett ekonomiskt underskott på drygt 200 miljoner för 2018 och behöver spara pengar. Regionstyrelsen har redan fattat beslut om att antalet anställda ska minska och att flera hälsocentraler ska läggas ned. 

Dessutom finns ett förslag om att viss vårdpersonal, bland annat undersköterskor ska få jobba varannan helg. I helgen höll vårdpersonalen en protest mot neddragningar. Även Kommunal deltog.

– På fredag ska vi göra en risk- och konsekvensanalys. Det vi direkt kan se är att det här kan få folk att fly till andra ställen. Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare och det här signalerar något annat, säger Tomas Ålander på Kommunal. 

Att regionen behöver spara pengar märks på flera håll, bland annat på ambulansen där personalen i sommar inte längre får ha tvättstugeschema. Arbetsgivaren vill utöka jouren så att det blir fler arbetspass för ambulanssjukvårdarna, men det har Kommunal inte gått med på. Dessutom har arbetsgivaren dragit in APT-möten och förlagt utbildningsdag i stället, som ett sätt att spara pengar. 

– Det har blivit mycket sämre arbetsmiljö de senaste åren, säger Jan-Erik Amrén, ambulanssjukvårdare i Hammarstrand och Kommunals skyddsombud.

Det fasta schemat under sommaren är på 16 veckor och innebär tätare pass med kortare vila emellan.

– Det blir mer slitsamt, säger Jan-Erik Amrén. 

Förhandlingarna kommer att återupptas i slutet av sommaren.

Tomas Ålander hoppas att regionen kommer att backa om arbete varannan helg. Vissa avdelningar som psykiatrin och gynmottagning har redan fått undantag. Regionkommittén väntas fatta beslut i slutet av maj.

Hur många undersköterskor som berörs av förslaget vågar Tomas Ålander inte gissa.

– Det finns en oro bland medlemmarna. Vi förstår inte varför de ger sig på de som redan har tuffa scheman. Många jobbar både dag, kväll och natt och de har inte de högsta lönerna heller.