Landstinget i Värmland har beslutat om neddragning i ambulansverksamheten under tolv veckor med start den 4 juni. Det innebär att ambulansen dras in i varierad grad på flera stationer. Bakgrunden till neddragningarna beror på att Vårdförbundet fick ett nytt avtal under våren. Avtalet innebär bland annat kortare arbetstid och det har gjort att landstinget fått anställa fler sjuksköterskor. Därmed har det blivit svårare att tillsätta vikarier under sommaren.

– Vi har inga semestervikarier och vi ambulanssjukvårdare straffas. Det tycker vi är problematiskt, säger Ulf Barhammar Edvinsson, ambulanssjukvårdare i Karlstad och samordnare för Kommunal i Värmland.

För att klara semesterschemat har arbetsgivaren infört tre semesterperioder för ambulanspersonalen och dygntjänstgöring med fem timmar jour på varje arbetspass. Det protesterar Kommunal mot.

– Det är omodernt. Det är ett sätt att tjäna människohuvuden och det är förkastligt. Neddragningen är inte bra för värmlänningen och för mig som anställd innebär det att arbetsbelastningen säkert kommer att bli högre, säger Ulf Barhammar Edvinsson. 

Exakt hur schemat kommer att se ut är inte klart än.

– Vi sitter mitt i schemaläggningen. När vi är färdiga vet vi exakt hur många vakanser vi kommer att ha i sommar. Både vi i Kommunal och Vårdförbundet aviserade redan i januari att vi ville förhandla och nu sitter vi här 16 maj och är inte färdiga än.

Schemaläggningen väntas bli färdig på fredag, den 18 maj.