Det är vanligare bland utrikesfödda med tidsbegränsade anställningar. Det visar statistik från Statiska Centralbyrån, SCB, som Arbetet tagit fram

21,8 procent av de utrikesfödda hade förra året en tidsbegränsad anställning. För inrikes födda är motsvarande siffra 13,6 procent. Kvinnor är mer utsatta än män.

– De utrikesfödda har färre alternativ, de har större desperation att få ett jobb. Har man så dåligt förhandlingsläge, då är man beredd att ta de här jobben, säger Tomas Berglund, professor i sociologi vid Göteborg universitet, till Arbetet. 

Inom skola, vård och omsorg är gapet mellan inrikes och utrikes födda störst. 27 procent av utrikesfödda och 17 procent av inrikes födda har en tillfällig anställning.

– Det är ett jätteproblem att människor jobbar med tillfälliga anställningar. Tyvärr har det ökat för hela kollektivet vilket påverkar kvaliteten i verksamheten negativt. Men att det är flera utrikesfödda som har tidsbegränsade anställningar är alarmerade, säger Emma Ölmebäck, Kommunals chef för vård och omsorg, till Arbetet.

Hon vill se konkreta åtgärder från regeringen.

Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), säger till Arbetet att S-MP-regeringen försökt minska möjligheterna att stapla visstidsanställningar på varandra, men att det har varit svårt att få igenom förändringar i riksdagen.