Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF som riktar kritik mot Kommunal och Kommunals a-kassa i sin senaste rapport (2018:12). IAF menar att avtalet mellan a-kassan och Kommunal strider mot bestämmelserna om likabehandling i och med att de av kassans medlemmar som även är medlemmar i Kommunal får en positiv särbehandling.

Grunden till särbehandlingen är hanteringen av medlemsavgifterna, vilken motverkar en likabehandling av medlemmarna. Förbundet betalar in avgifter till a-kassan för medlemmar som både är med i Kommunal och a-kassan. Det betyder att förbundet står för den ekonomiska risken för medlemmens avgift till kassan.

Konsekvensen blir att för en person som är medlem i både Kommunal och a-kassa och som inte betalat sina avgifter på tre månader (vilket normalt är skäl för uteslutning) har Kommunal fortsatt betala in avgiften till a-kassan under tre månader. Först därefter börjar a-kassan avisera och efter ytterligare tre månaders utebliven betalning tar a-kassan beslut om utträde på grund av bristande betalning.

Det betyder alltså att den som är medlem i både a-kassa och Kommunal kan låta bli att betala avgiften för a-kassan i sex månader innan den blir utesluten (personen kan till och med få a-kassa under samma tid). Samtidigt som den som enbart är med i a-kassan anses ha utträtt på grund av bristande betalning redan efter tre månader.

Hur kan Kommunals medlemmar kvarstå i sex månader utan att de betalar in medlemsavgiften till a-kassan?

– Vi ser det som att medlemmen har betalat även om avgiften kommer från Kommunal, säger Helena Wågberg, föreståndare för Kommunals a-kassa.

Men det gäller bara Kommunals medlemmar, de som endast är med i a-kassan har inte samma möjlighet?

– Så kan man faktiskt se det. Så uppfattar IAF det och jag förstår hur de resonerar. Kommunals medlemmar har en favör, men de är också medlemmar i Kommunal så det är en medlemsförmån.

Reglerna för a-kassan ska väl inte handla om medlemsförmåner?

– Nej, men Kommunal har skrivit in i sina stadgar att de betalar in tre månader för sina medlemmar. Det är a-kassans styrelse som beslutat hur det ska gå till och vi ser det som att avgiften är betalad, säger Helena Wågberg.

Kommunals förste vice ordförande Per Holmström är ordförande i styrelsen för Kommunals a-kassa. Han tar inte särskilt allvarligt på att Kommunals medlemmar särbehandlas:

– Problemet är att IAF har haft synpunkter på det. För a-kassan är det inget problem eftersom de får in avgifterna, det är förbundet som kan ha ett ekonomiskt problem eftersom vi betalar avgiften.

Är det inte ett problem att människor behandlas olika beroende av om de är medlemmar i Kommunal eller inte?

– IAF tycker att det är ett problem, men jag tycker inte att det är något problem.

Kan det bli så att ni ändrar stadgarna och hur avgifterna betalas in?

– Vi har styrelse i nästa vecka där får vi titta på rapporten och se hur vi ska gå vidare och om något behöver göras. Mer kan jag inte säga i dag, säger Per Holmström.

IAF menar att särbehandlingen ger Kommunals medlemmar en otillbörlig fördel och att det strider mot likabehandlingsbestämmelsen i lagen om arbetslöshetskassor. IAF bedömer att det riskerar att skada kassans legitimitet att man ingått ett avtal som medför att en medlemsgrupp särbehandlas jämfört med en annan.

Därtill har IAF reagerat på att Kommunals a-kassa hjälper till att värva medlemmar till Kommunal. A-kassan lämnar information om kassans medlemmar till förbundet för deras medlemsvärvning. Kommunals a-kassa har genomfört medlemsvärvningskampanjer, skriver IAF i rapporten och poängterar att det inte faller inom a-kassans uppdrag. ”Detta är annan verksamhet än att handha arbetslöshetsförsäkringen, vilket inte är tillåtet för arbetslöshetskassorna att ägna sig åt”.

Enligt Helena Wågberg hjälper a-kassan inte längre till att värva medlemmar för Kommunals räkning:

– Det gör vi inte längre sedan i januari i år. Vi har inte skrivit något nytt avtal om det i år.

Kommunal har fram till 1 januari 2019 att svara på IAF:s kritik.

Fotnot: Läs hela rapporten här (i PDF-format).