– Nej, vi är inte vinnare. Om man jämför oss med övriga Jobbsverige så blir man mörkrädd för hur vårdskrået ligger till, ­säger Dan Ånnegård, ambulanssjukvård­are i Krokom.

I Region Jämtland Härjedalen har medel­lönen ökat med 1   380 kronor för ambulanssjukvårdare sedan i fjol. Förklaringen är ett tvåårigt avtal där nya lönen för både 2017 och 2018 betalades ut den 1 november i fjol. KA:s unika granskning av medellönerna i kommuner och landsting/regioner visar att ambulanssjukvård­arna ligger i topp.

 

LÄS OCKSÅ: Medellöner för landstingsanställda

 

Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gav i fjol i snitt 530 kronor till alla yrkesgrupper. Undersköterskor fick i snitt ytterliga 180 kronor. I vissa landsting och regioner fick även skötare, barnsköt­erskor, rehab-assistent­er, fotvårdare och ambulanssjukvårdare del av den satsningen. Det gäller Region Jämtland Härjedalen. Där har nu ambulanssjukvårdarna en medellön på 28   400 kronor som kan jämföras med rikssnittet på 27 107 kronor. 

– Efter snart 40 år i professionen har jag knappt passerat 30   000 kronor. All blåljus­personal måste upp, vården också, säger Dan Ånnegård.

Han får medhåll av kollegorna Lotta Molin, som är stationerad i Bräcke, och Jan-Erik Amrén, Hammarstrand. 

Det är vårvinter, skidsäsongen är fort­farande i gång, på ett pass kan det bli mellan 100 och 150 mil i bilen. Fyrtio mil räknas som lite. Ibland blir det lunch vid halv sju på kvällen. Alla har de mellan 30 och 40 år i yrket. Deras grundlöner ligger mellan 28 000 och 31 000 kronor. 

– Erfarenhet måste betala sig, säger Dan Ånnegård.

Jan-Erik Amrén är förvånad över att ambulanssjukvårdarna i regionen har högsta medellönen i landet. 

– Förra gången åkte vi inte med på den extra tusenlapp som undersköterskorna fick. Det är ett dåligt skrivet avtal när tolkningarna kan bli så olika, säger Jan-Erik Amrén.

 

LÄS OCKSÅ: Landstingslöner ökar långsammare

 

Enligt Kommunal betyder löneökningar på i snitt 1   430 kronor för dem som omfattas av undersköterskesatsningen. Det centrala avtalet ger 1 395 kronor på två år. Övriga grupper fick i snitt 1 100 kronor, vilket kan jämföras med det centrala avtalets 1 065 kronor. 

–   Det är bra med en rejäl höjning, det syns mer i kuvertet och det blir bättre pensionsmässigt, säger Dan Ånnegård.

Men även om de alla fick löneökningar på 1 300 kronor eller mer så är de inte nöjda, de saknar uppskattning från arbets­givaren.

Annica Sörensdotter var personaldirektör när tvåårsavtalet träffades. 

– Det är ett sätt att jobba med lönebildningen, att ha lite mer pengar att fördela, säger hon.

Hon ser administrativa vinster med att inte ha lönerevision varje år.

Lägst medellön har Västra Götalandsregionen med 26 359 kronor. Där fick inte yrkesgruppen del av undersköterskesatsningen.