Beslutet att lämna Nordea bidrog till stora finansiella intäkter som räddar upp resultatet.

– Det är en pluseffekt av yttre händelser kan man säga, konstaterar Kommunals ombudsman på ekonomienheten, Lars Randerz.

Kommunals ekonomi är en av huvudpunkterna för Kommunals förbundsmöte på Arlanda.

Den fackliga verksamhetens minus hamnade förra året på 87 miljoner kronor. Men totalt sett gjorde Kommunal ett plusresultat på 174 miljoner kronor. Det är nästan 100 miljoner kronor bättre än 2016.

Men det är bekymmersamt på sikt att leva på de finansiella intäkterna, enligt Lars Randerz.

– På något sätt måste de intäkter vi får från medlemmarna svara mot den verksamhet vi gör, annars får man så småningom äta av konfliktfonder och annat.

Efter att Nordea bestämde sig för att flytta huvudkontoret utanför Sverige beslutade Kommunal att avveckla allt samröre med storbanken. Därför har ungefär hälften av innehavet i Nordeafonder sålts av. Resterande innehav kommer att säljas under året. De finansiella intäkterna var i fjol tre gånger så höga som året innan.

Samtidigt har placeringen av kapitalet förändrats. Andelen räntebärande papper minskade till 28,5 procent, aktierna ökade till 44 procent och fastigheterna till 27,5 procent.

Det förlusttyngda konferensbolaget Lyran gick från ett minus på 66 miljoner kronor 2016 till ett minus på 11 miljoner konor. Det mesta är avskrivningar.

– 2017 har gått väldigt bra, det har inte varit några ägartillskott, säger Per Holmström, Kommunals första vice ordförande och ledamot i styrelsen för Marholmen Hotell och Konferens AB.

I år kan det bli plus, enligt Per Holmström.

Den särskilda granskningsrapport som revisorerna tagit fram till förbundsmötet påpekar att ägardirektiv till Handelsbolaget Lyran Konferens inte tagits fram. Detta finns dock nu. Revisorerna påtalar också att rutiner för internrevision heller inte tagits fram.

Förutom att godkänna bokslutet för 2017 ska de närmaste årens ekonomi diskuteras på förbundsmötet. Om budgetprognosen slår in ska Kommunal gå runt på den fackliga verksamheten om tre år, 2021. Det bygger på att Kommunal årligen ökar med 5 000 medlemmar. I den särskilda granskningsrapporten anmärker revisornera på att det målet inte nåddes 2017. Samtidig lyfter de att medlemsantalet trots allt ökade något.

Trots att Kommunal ifjol hamnade långt under målet är det ändå realistiskt, enligt ordföranden Tobias Baudin.

– Det kommer inte att bli lätt, men vi ska nå målet redan i år. Det krävs ett idogt arbete. Vi har tagit en hel del beslut som sätter stenhårt fokus på medlemsvärvningen, säger han.

Hur ligger ni till i år?

– Vi har börjat året med fyra minusmånader så det krävs hårt jobb.

Förra året skrevs över 50 000 nya medlemmar in, ändå stannade nettoökningen på 858 stycken.

I budgetprognosen föreslås också en höjning av medlemsavgiften med mellan två och 11 kronor per månad beroende på avgiftsnivå.

På förbundsmötet kommer också diskutera stadgeutredningen, förändringsarbetet Kommunal 2022, höstens val och välja ny valberedning. Statsminister Stefan Löfven gästar också förbundsmötet.

Förbundsmötet

Kommunal håller kongress vart tredje år, då behandlas motioner och förbundsstyrelse väljs. Nästa kongress hålls i Älvsjö söder om Stockholm 2019.

Åren däremellan hålls förbundsmöte, då årets verksamhetsberättelse behandlas och aktuella frågor diskuteras. 188 ombud från Kommunals 13 avdelningar deltar.