Pontus Zamani blev timanställd på Norra Älvsborgs räddningstjänst i september 2015 under tiden han studerade till brandman. Han fick då ett anställningskontrakt för varje arbetspass, oftast bara en dag i taget.

– När jag frågade varför sa de att det skulle vara så här tills jag blev färdigutbildad, säger Pontus.

Men när Pontus Zamani blev färdig brandman fortsatte samma upplägg, vilket innebar att arbetsmängden ofta översteg heltidsmåttet. Pontus fick fortfarande inte ut sin övertidsersättning.

– Jag ifrågasatte till Kommunal att arbetsgivaren inte följde veckovilan.

Arbetsgivaren trodde, enligt Pontus Zamani, att man skulle kunna kringgå reglerna för övertid och arbetstidstidslagen.

I maj 2016 jobbade Pontus totalt 265 timmar, alltså cirka 100 timmar övertid, utan att få någon ersättning.

Efter 1,5 år med timanställning, ofta på obekväm arbetstid, fick Pontus en fastanställning, efter påtryckning av ett fackligt arbetsplatsombud.

– Jag hade då fått kontakt med en handläggare på Kommunal som börjat rota i mitt ärende.

Trots att Pontus blev fastanställd fick han inget ordentligt schema och fick inte heller tillhöra något arbetslag.

– Jag kände mig utanför, tvivlade på allt även om jag fortsatte kämpa tillsammans med facket. Det tog väldigt lång tid att kartlägga allt.

Sommaren 2017 fick Pontus ett nytt jobb: som brandman i Storgöteborg.

För fyra månader sedan inledde Kommunal en tvisteförhandling med Pontus Zamanis gamla arbetsgivare. Förhandlingen slutade med att Norra Älvsborgs räddningstjänst fick betala 29 000 kronor till Pontus samt skadestånd till Kommunal. Under sin tid som anställd uppskattar Pontus att han hade runt 400 anställningsavtal.

Den som förhandlade var Malin Franzon, ombudsman på Kommunal Vänerväst.

– Det syns tydligt hur viktigt det är att vara med i facket. Oavsett om du är timanställd, har vikariat eller fast anställning får du hjälp med ditt ärende när något blivit fel. I Pontus fall hade det blivit fel, vilket sedan rättades till och han fick de pengar han hade rätt till, säger hon.

För Pontus Zamanis del känns det skönt att ha fått ett avslut.

– Det känns skönt att det avslutat nu. På min nuvarande arbetsplats är de väldigt noga med att följa reglerna.

Pontus använder nu sina erfarenheter till att berätta för yngre nyanställda brandmän vad facket kan hjälpa till med.

– Det känns viktigt att berätta att det finns hjälp att få av facket. Jag hoppas att andra inte ska hamna i liknande situationer.