Beslutet fattades på onsdagen, den 9 maj, men regeringen har tidigare aviserat att en karensdag ska försvinna. Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor i budgetpropositionen för i år och 60 miljoner nästa år.

”Regeringens beslut att minska antalet karensdagar bedöms medföra en förbättring av enskildas ekonomiska trygghet, utan att incitamenten för omställning till nytt arbete försvagas”, står det i ett pressmeddelande.

Lagändringen träder i kraft den 2 juli i år.