År 2007 var det rama­skri inom arbetarrör­elsen. Det var när den borgerliga regeringen försämrade a-kassan rejält. Ersättningen blev lägre och det var färre som över huvud taget hade rätt att få ersättning.

Under åren som följde krävde LO förändring samtidigt som Socialdemokraterna satsade stort på arbetslöshetsförsäkringen i sina budgetmotioner. I den skuggbudget som presenterades i oktober 2009 skulle taket i a-kassan höjas alla de tre kommande åren. S-förslagen för taket i a-kassan var högre då – för nio år sedan – än vad de är i dag när Socialdemokraterna suttit i regering i fyra år. De har höjt ersättningen under mandatperioden, men inte i nivå med vad de ville göra medan de var i opposition.

 

LÄS OCKSÅ: Så gick det med Kommunals valkrav

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill inte kommentera och hennes pressekreterare meddelar att hon inte vill ”spekulera kring vilka avvägningar och prioriteringar” som gjorts tidigare. Men att partiet ”tydligt har prioriterat att förbättra arbetslöshetsförsäkringen under mandatperioden”.

Sedan försämringarna som infördes 2007 har LO-kongresser slagit fast att man inte accepterar en avtrappad a-kassa eller en bortre parentes. Både Kommunals och LO:s kongresser har till och med slagit fast att taket i a-kassan bör höjas till 90 procent av lönen.

I dag är taket inte alls i nivå med vad S utlovade. Avtrappningen är kvar. Ersättningen är inte i närheten av 90 procent. Fortfarande gäller samma regler för att kvalificera sig till a-kassan – och aldrig har så få arbetslösa lyckats få ersättning. 

Ändå är det tyst om a-kassan från både LO och Kommunal. 

– Jag håller inte med om att Kommunal inte driver frågorna om avtrappningen, den bortre parentesen samt ytterligare höjning av taket i a-kassan. De förekommer ofta i mina samtal med kontakter inom Socialdemokraterna. Kommunal har valt att driva frågan om förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen tillsammans med de andra LO-förbunden, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

A-kassan i dag

• I dag ligger taket i a-kassan på 910 kronor de första 100 dagarna. Därefter är taket 760 kronor.
• Ersättningen trappas av från högst 80 procent av tidigare inkomst de första 200 dagarna till högst 70 procent av tidigare inkomst därefter.
• En a-kasseperiod är 300 dagar (450 dagar för föräldrar med barn under 18 år). Därefter utgår aktivitetsstöd med 65 procent för den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

A-kassans förändringar från 2007

• Ersättningen beräknas på 12 månaders arbete i stället för sex. En regel som försämrat för säsongsanställda men även visstidsanställda och timvikarier.
• Ersättningen är 80 procent i 200 dagar. Sedan sänks den till 70 procent dag 201–300 och efter det till 65 procent (för dem med barn under 18 år är det fortsatt 70 procent).
• Antalet karensdagar ökas från fem till sju.
• Förhöjd dagpenning, under de första 100 dagarna av arbetslösheten, togs bort.