LO höll presskonferens på första maj för att presentera fem krav för att kvinnor inte ska behöva ha ett ”skitarbetsliv”. Vi trodde inte Karl-Petter Thorwaldsson hade läst Feministiskt initiativs partiprogram och statsbudget, men det LO nu kräver är i stor utsträckning just det som Fi har för avsikt att arbeta för när vi kommer in i riksdagen efter höstens val. Det är ett välkommet utspel och vi hoppas givetvis att fler partier än vi lyssnar på LO.

Det som skiljer är att vi vill omfördela dubbelt så mycket pengar till välfärden jämfört med vad LO kräver och vi har ännu kraftfullare åtgärder på några väsentliga punkter.

LO nöjer sig med att kräva att nästa regering ska skjuta till 70 miljarder till Sveriges kommuner och landsting, pengarna ska användas för att skapa jämställda villkor i kvinnokodade yrken. Att de anser att det ska finansieras av skatteskifte istället för av höjda kommunalskatten är ett viktigt ställningstagande, inte minst för fattiga glesbygdskommuner.

De fem krav som LO ställer är:

Ge visstidsanställda rätt att säga upp sig direkt och förbättra möjligheterna till vidareutbildning med en rimlig inkomst under studietiden. Att kunna säga upp sig direkt från en visstidsanställning är bra om det finns en tillsvidareanställning att gå till. Ökade möjligheter till vidareutbildning är toppen, men även de som går grundutbildningar behöver väsentligt bättre studiebidrag. Det är inte rimligt att en ska behöva dras med studielån när en utbildar sig till alla bristyrken i välfärden. På den punkten är vi nästan överens.

• Bort med allmän visstidsanställning ur lag om anställningsskydd. De var på tiden att den insikten tog plats, hittills har LO menat att arbetsmarknadens parter ska lösa den frågan i kollektivavtalen. Fi har sedan länge menat att det är omöjligt, att ändra lagen är enda vägen. Så här är vi helt överens.

• Kvinnor ska ha rätt till barnomsorg på kvällar och helger. Va, hur tänkte ni nu? Är det en kvinnofråga? Ja, ja vi vet att det är det i praktiken, men i teorin har väl även män barn som behöver omsorg på obekväma arbetstider. Så med en välvillig tolkning är vi överens på ytterligare en punkt.

• Arbetslöshetsförsäkringen måste kraftigt förbättras. LO vill att det ska bli lättare att få a-kassa om en jobbar deltid under kortare perioder. Det är väl inte helt fel, men vi vill förbättra a-kassan mer och samordna den med andra delar av socialförsäkringssystemet. Dessutom tänker vi jobba för att alla ska ha möjlighet till ett heltidsjobb som en orkar med, alltså en förkortad normalarbetstid för alla. Så där var det knappt ett halvt rätt.

• Höj pensionen så att den motsvarar 70 procent av lönen och att staten ska höja inbetalningarna till pensionerna med 2 procent. Att nuvarande pensionssystem är otillräckligt är vi överens om. Men det behövs nog mer än 2 procent för att pensionerna ska räcka upp till 70 procent av lönen för de allra flesta. Dagens 20-åringar kommer inte få ens hälften av sin lön i allmän pension när det är dags. Eller tänker sig LO att förhandla fram än bättre tjänstepensionsavtal åt sina medlemmar? Att de utan fast anställning och kollektivavtal halkar alltmer efter är något som vi i Fi inte accepterar. Alla har rätt till en värdig ålderdom.

Men så är listan på krav slut, utan att det sägs ett ord om lönerna! Vi blir helt förbluffade. Det skiljer tusenlappar mellan månadslönerna i manskodade och kvinnokodade jobb, det blir miljontals kronor över ett arbetsliv och det är ändå inte en prioriterad fråga för LO att ställa krav på förändring. Vi har redan väntat i trettio år på att arbetsmarknadens parter ska lösa det kollektivavtalsvägen, men det funkar ju inte. Det är dags att fatta det LO!

Vi i Fi har en lösning. En behöver inte skrota den svenska modellen helt, det räcker att komplettera den så att den kan leverera det alla säger sig vilja ha, jämställda löner. Vi kommer att jobba hårt för att riksdagen ska fatta beslut om att förändra Medlingsinstitutets direktiv, så att det blir att de ska stimulera parterna att skapa jämställda löner. Medlingsinstitutet ska kunna medge att värdediskriminerade och kvinnokodade yrken kan få mer än det så kallade märket och till sin hjälp ska de ha en jämställdhetsfond.

Ni ser det finns lösningar, klart vi kan förändra det också.

 

Gudrun Schyman,
partiledare Feministiskt initiativ

Lotten Sunna,
socialpolitisk talesperson och riksdagskandidat Feministiskt initiativ

Annelie Nordström,
arbetsmarknadspolitisk talesperson och riksdagskandidat Feministiskt initiativ