– Vi kommer självklart stötta och göra allt vi kan om en medlem får problem på grund av en tröja. Men det är tyvärr omöjligt att på förhand säga tvärsäkert hur en sådan hypotetisk arbetsrättslig tvist skulle sluta. Det beror också på omständigheterna runt om, säger Ann-Charlotte Sidvall som är ombudsman på arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunals förbundskontor och har ansvar för förskolan.

 Men det här är väl medlemmar som tar en facklig strid?

– Ja, och det är positivt. Det här handlar om frågor som vi stödjer och om en medlem råkar illa ut på grund av det här så får vi se hur vi kan stötta medlemmen när och där det blir aktuellt, säger Ann-Charlotte Sidvall.

 

LÄS OCKSÅ: Tystnadskultur utbredd i förskolan

 

Anställda på olika förskolor runt om i landet vittnar om att chefen inte tillåtit dem att bära Förskoleupprorets orangea tröjor med den tryckta texten ”#pressat läge” och ”Förskoleupproret” på. I minst ett fall har även en kommun centralt gått ut med att det är förbjudet att bära tröjan på arbetsplatsen. Arbetsgivare menar att tröjan är politisk opinionsbildning som kan oroa förskolebarnens föräldrar.

Just denna fråga har inte prövats rättsligt av Arbetsdomstolen och enligt LO:s jurist Sofie Rehnström är det därför svårt att ge ett generellt råd hur anställda får agera. Arbetsgivaren har rätt att förbjuda personal som har kontakt med kunder att bära politiska eller religiösa budskap. Företaget eller kommunen kan vilja framstå som neutral i politiska eller religiösa frågor, ofta av marknadsmässiga skäl. Helst ska det i så fall finnas en tydlig policy i frågan på arbetsplatsen. Det är något anställda kan fråga om.

– En springande punkt är om budskapet på tröjan är politiskt eller inte vilket är svårbedömt med den information jag har, säger Sofie Rehnström.

Förskoleupprorets initiativtagare hävdar själva att upproret är opolitiskt. Både Lärarförbundet och Kommunal har officiellt gått ut och sagt att förbundet stödjer upproret och dess krav på mindre barngrupper och bättre bemanning. Ordförande Tobias Baudin har tagit emot protestgruppens vittnesmål och ska även tala under Förskoleupprorets manifestation i Stockholm den 26 maj.

Men Kommunal vill inte gå ut och säga att de stödjer de medlemmar som bär upprorets tröjor på sin arbetsplats. Ann-Charlotte Sidvall säger att det beror på att Kommunal inte äger Förskoleupproret och att tröjorna inte är förbundets material. Hon påpekar att Kommunal har tagit fram egna tröjor där det står ”Stolt barnskötare”.

– Vi stödjer ju det Förskoleupproret säger, att arbetsmiljön måste bli bättre. Vi ser hellre att arbetsgivarna uppmärksammar arbetsmiljön och inte tröjorna.

Men det är ju det personalen försöker göra genom att bära Förskoleupprorets tröjor, uppmärksamma den dåliga arbetsmiljön? Vore det inte bra om ni visade dem stöd då?

– Vi tycker det är härligt att medlemmarna är engagerade, det är jättepositivt och vi är glada att våra frågor lyfts. Att vår ordförande deltar vid #pressatläge:s manifestation är för mig ett tydligt stöd, säger Ann-Charlotte Sidvall.

Flera barnskötare och förskollärare KA talat med vittnar om en tystnadskultur inom förskolan. De ser tröjförbuden som ett exempel på att arbetsgivare ogillar när anställda berättar för föräldrar och allmänhet om situationen på arbetsplatsen. En del anställda upplever också att det är svårt att arbeta fackligt i förskolan då den som säger ifrån ofta står ensam mot chefen. Det här är dock ingen bild som känns igen på Kommunals förbundskontor.

KA har talat med en barnskötare som berättar att hen förbjudits av chefen att berätta om låg bemanning och att hen därför ljugit för föräldrar och sagt att en kollega är på toaletten.

Vad är Kommunals reaktion på det?

– Det är omöjligt att acceptera. Klart att vi tycker att arbetsmiljön är jätteviktig. Vi har ju meddelarfrihet i Sverige och en visselblåsarlag också. Jag tycker de ska ta kontakt med sin sektion så att de kan komma dit och se hur arbetsmiljön ser ut och arbeta vidare med frågan lokalt, säger Ann-Charlotte Sidvall.