I dag presenterade Moderaterna sin budgetmotion som talar om hur de vill använda statens pengar efter höstens val.

Partiet kritiserar regeringen för höjda skatter och bidrag samtidigt som det finns brister inom det som Moderaterna kallar välfärdens kärna; skolan, sjukvården, polisen och försvaret.

Moderaterna vill införa ett nytt jobbskatteavdrag så att det ska löna sig mer att arbeta. Partiet säger nej till regeringens förslag om skatteavdrag på fackföreningsavgiften. Moderaterna vill begränsa ersättningen från a-kassan samt införa en karensdag och en bortre parentes i sjukförsäkringen.

Nyanlända ska inte enligt partiet ha samma rättigheter som andra utan ska få kvalificera sig in i välfärdssystemet.

Moderaterna vill att de som får försörjningsstöd måste göra någon form av arbetsinsats som en motprestation.

Partiet vill sätta ett tak för bidragen så att dessa aldrig kan vara större än en normal lön.

Till bidragen räknar Moderaterna även ersättning från arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring.

– Det är en del av transfereringssystemet. Med bidrag menar vi pengar som går till personer som inte kan försörja sig själv. Transfereringssystemet måste minska, säger Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.