Den så kallade idéburna sektorn har funnits länge i välfärden. Det handlar om stiftelser, föreningar och organisationer som saknar vinstsyfte och driver sin verksamhet utifrån vissa ideal. Trots att de har funnits länge på välfärdsmarknaden utgör de endast två-tre procent av marknaden, berättade intresseorganisationen Famna på en pressträff på torsdagen. Under 2000-talet har de kommersiella aktörerna kapat åt sig en större del av marknaden, medan de idéburna har haft svårt att konkurrera.

– I dag präglas upphandlingsvärlden av att göra så neutrala nedbantade kriterieupphandlingar som möjligt, vilket i praktiken oftast innebär att man upphandlar en smalt definierad tjänst till lägsta pris. Om det bara är lägsta pris som gäller är det nästan alltid någon annan som går segrande ur matchen, säger Martin Ärnlöv, ordförande för Famna och nytillträdd generalsekreterare för Röda Korset.

Famna, som samlar många av de idéburna aktörerna, har nu satt som mål att den idéburna sektorn år 2030 ska stå för tio procent av den välfärd som utförs.

För att de ska lyckas med det krävs dels att de idéburna aktörerna blir proffsigare och modigare i upphandlingar, dels att vissa lagändringar införs så att det blir lättare för dem att konkurrera med de stora kommersiella jättarna, enligt Famna. Vissa av de önskade förändringarna har regeringen föreslagit till riksdagen som ska rösta om dem i juni.

– Jag tror att vi behöver ha en upphandlingslagstiftning som öppnar upp för möjligheten att teckna avtal där man bedömer att den idéburna sektorn har mervärden som inte kommer till uttryck i en traditionell marknadsmässig situation, säger Martin Ärnlöv. 

Famna har även gjort en enkätundersökning riktad till kommun- och landstingspolitiker. Totalt svarade 347 lokalpolitiker från 17 landsting/regioner och 189 kommuner. Svarsfrekvensen var endast 32 procent så resultaten ska tolkas med försiktighet. Men resultatet av undersökningen visar att de som svarade tycker att den idéburna sektorn bör utgöra större del av välfärden, på bekostnad av den offentliga sektorns andel. Det som lyfts fram som det viktigaste med idéburen välfärd är att den utgör ett viktigt komplement till de offentliga och kommersiella utförarna. De rödgröna politikerna i undersökningen ansåg också att det faktum att de idéburna inte är vinstdrivande är viktigt.