– I praktiken skulle mängden barnskötare minska kraftigt, säger Janne Hernesniemi, utbildningspolitisk expert på JHL, till Sveriges Radio.

Den finska regeringen vill att personalen på förskolorna ska bestå av en tredjedel med kandidatexamen, en tredjedel med kandidat- eller socionomexamen och bara en tredjedel behöriga barnskötare.

Så ska det se ut senast år 2030. I dag är andelen barnskötare på finska förskolor 60 procent.

JHL protesterar nu mot förslaget och uppmanar förskolepersonal att lägga ned arbetet vid lunch och marschera till riksdagshuset i Helsingfors.