– Vi sitter i intensiva kansliöverläggningar och träffas flera gånger i veckan, säger Elisabeth Haug, ombudsman Kommunal.

Kommunal kräver löneökningar på 4,3 procent, vilket är nivån med industrin.

I Kommunals övriga vårdavtal finns olika typer av extrasatsningar på undersköterskor. Det avtal som gäller flest av Kommunals medlemmar är avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det ger i år i snitt 535 kronor till alla samt ytterligare 150 kronor till undersköterskor i år. Nästa år ger det avtalet i snitt 540 kronor till alla, samtidigt ska 0,3 procent fördelas individuellt till grupper med yrkesutbildning. Allt räknat på heltid. Men hur det blir för anställda i privat vård och omsorg är ännu oklart.

– Vi har inte preciserat modellen, vi har jättemånga bollar i luften, säger Elisabeth Haug.

De nuvarande avtalen med Vårdföretagarna ledde till tvister om vilka som skulle anses vara undersköterskor och få del av extrasatsningen. För anställda i äldreomsorgen (Bransch F) löstes tvisterna. Kommunal ansåg också att ytterligare 400 medlemmar inom vård, omsorg och behandling (Bransch E) skulle ha del av undersköterskesatsningen.

Alla dessa tvister är ännu inte lösta.

– Vi skulle kunna få en bättre skrivning i avtalet, säger Elisabeth Haug.

Enligt avtalet med SKL ska heltid vara norm i kommun och landsting/regioner senast 2021. Men trots det kräver få kommuner heltid när äldreomsorg upphandlas.

Facket kräver nu heltid som norm i förhandlingarna med Vårdföretagarna.

– Vi pratar mycket om heltidsarbetet och hur vi ska jobba framöver. Fördelen är att SKL har initierat arbetet, säger Elisabeth Haug.

I förhandlingarna kräver Kommunal också att varje påbörjad halvtimme ska ge rätt till övertidsersättning.

– Det är väldigt viktigt, i dag gäller att man fullgjort en halvtimme för att få ersättning, men många gånger måste man fullfölja en arbetsuppgift. Du kanske arbetar i hemtjänsten och håller på att duscha någon, säger Elisabeth Haug.

Kommunal kräver också en krontalshöjning av lägstalönen, exakt hur stor är inte fastställt.

Linn Bentley är förhandlingschef hos Vårdföretagarna. Hon vill inte kommentera eventuella lönesatsningar på undersköterskor eller heltid som norm. Skälet är att dessa och flera andra frågor just nu tas upp i överläggningar med Kommunal.

– Vi har pågående förhandlingar som genomförs i konstruktiv anda och vi har väldigt bra diskussioner, säger Linn Bentley, förhandlingschef Vårdföretagarna.