– Det är viktigt att satsa på kvinnodominerade yrken, det är viktigt för alla kvinnor som ska leva här och nu, men även i framtiden när de går i pension, säger Ulrika Borg, HR-chef i Bollebygd.

Satsningen innebär att utbildade barnskötare får en höjning på 800 kronor, undersköterskor i äldreomsorgen får 600 kronor och förskollärare 500 kronor. Allt utöver det centrala avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som i år ger i snitt 535 kronor till alla i Kommunals grupper och i snitt 150 kronor extra till anställda med titeln undersköterska. Allt räknat på heltid.

Bollebygd gör jämställdhetssatsningen efter att kommunen genomfört den lönekartläggning och arbetsvärdering som diskrimineringslagen kräver. Arbetsvärderingen visade att både barnskötare och undersköterskor hade en lägre medianlön än till exempel fastighetsskötare som värderades lägre i arbetsvärderingen.

– Traditionellt sett har manligt dominerade yrken alltid värderats högre i lön än kvinnligt dominerade yrken. Generellt så tror jag att det är en bild som vi delar med de övriga 289 kommunerna, säger Ulrika Borg.

I år har politikerna i Bollebygd budgeterat med löneökningar på 2,5 procent i den generella löneöversynen och ytterligare 0,5 procent för jämställdhetssatsningen. Årets löneöversyn är ännu inte avslutad och vilka satsningar som kan bli aktuella 2019 är oklart. Men Ulrika Borg hoppas på att politikerna gör nya satsningar nästa år.

– Det är viktigt att jämna ut skillnaderna i lön mellan kvinnor och män, då behöver man göra den här typen av satsningar på kvinnodominerade grupper, säger Ulrika Borg.

Efter årets löneöversyn är medianlönen för utbildade barnskötare 25 050 kronor och för undersköterskor i äldreomsorgen 26 050 kronor.