– Det är väldigt roligt att vinna för just den här texten. Döden är alltid ett så närvarande ämne i äldreomsorgen, säger hon.

Frida Samsonovits får priset för sin kolumn ”Mitt första möte med döden”, där hon skildrar en måndag i hemtjänsten.

De två övriga nominerade till priset var Nina Cavalli-Björkman på Läkartidningen och Barth Tholens på Vårdfokus och Lärarnas Tidning för hela dess arbete med digital journalistik. Alla tre nominerade artiklar berörde för övrigt döden på olika sätt.

Förutom äran får Frida Samsonovits 10 000 kronor.