Masken heter ”Skyddsmask 90” och används av ambulanssjukvårdare vid exempelvis vid tankolyckor och farliga bränder. Brandmän har framför allt använt masken vid eftersläckning och i sekundärskedet, alltså efter att rökdykare satts in. Masken skyddar mot bland annat sotpartiklar, men också tårgas.

Men nu vill Arbetsmiljöverket att masken enbart ska få användas av försvaret. Skälet är att den klassas som så kallad komplicerad skyddsutrustning och inte kan få rätt EU-märkning i efterhand.

Peter Olsson, som jobbar inom ambulanssjukvården i Katrineholm, är kritisk till förbudet.

– Masken är det säkraste vi har.

Och på hans station har ledningen beslutat att använda Skyddsmask 90 ändå.

– Vi använder den tills de tar fram något lika bra.