Höreda är beläget en knapp mil söder om Eksjö. Skolan ligger mitt i byn, intill kyrkan. Här har Peter Stansert arbetat i 33 år. I dag ska han fixa stuprören som åkt isär och en port som inte går igen på förskolan.

– Det är svårt att värdesätta vilka uppgifter som är värda mer, säger Peter Stansert som är både fastighets- och verksamhetsvaktmästare. 

Han är snart 53 år och hans lön låg i fjol på 27 450 kronor efter löneökningen på 650 kronor. Då var medellönen för vaktmästare i Eksjö 28 135 kronor och hade ökat 4,2 procent.

 

LÄS OCKSÅ: Nu ökar männens medellöner mest

 

Vaktmästare och undersköterskor värderas lika i kommunens arbetsvärdering. Men undersköterskornas medellön i Eksjö var i fjol 25 307 kronor, och ökningen 2,3 procent. Detta efter undersköterskesatsningen som gav extra pengar. Peter Stansert tycker att det är rätt att göra satsningar på vissa grupper:

– Det ska vara grupper som halkat efter, som undersköterskorna.

För tjänster på Eksjöbostäder som liknar vaktmästarnas ligger medellönen på 30 848 kronor. 

– Det är inte rimligt att vi alltid ska ligga efter dem även om de är bolag. Man måste sträva uppåt, man kan inte stanna upp och vara nöjd, säger Peter Stansert.

Nöjd är inte heller undersköterskan Sara Åhlander Hägglöf som arbetar på Almgårdens äldreboende i centrala Eksjö. I entrén hjälper hon en äldre man med rullator in i hissen. Deras röster dränks i dragspelsmusik från matsalen.

– Undersköterskeyrket är undervärderat. Jag vet inte om det beror på att det är ett kvinnligt dominerat yrke. Vi är glada för att få nya arbetsuppgifter så vi frågar inte om mer lön, säger hon.

Efter förra årets höjning på 980 kronor skulle Sara Åhlander Hägglöf haft en månadslön på 23 639 kronor om hon jobbat heltid. Men eftersom hon har småbarn har hon valt att jobba 85 procent. Hon är 33 år, efter sex år i yrket ligger hennes lön nästan 2 000 kronor under medellönen i kommunen. 

Medellönerna ökade mer det första året av undersköterskesatsningen. Eksjö hade samma ökning som riket, 3,7 procent. Nu tjänar kommunens undersköterskor mellan 22 000 och 31 000 kronor. 

– De som kommer in nya vågar kräva mer, säger Sara Åhlander Hägglöf.

Flera av kollegerna har bytt till Höglandssjukhuset på andra sidan gatan och fått upp lönen. När de bytt tillbaka till kommunen har de höjt lönen ännu mer. Men Sara Åhlander Hägglöf vill inte byta jobb. I stället tycker hon att undersköterskornas arbete ska göras synligt. Och att lön ska sättas utifrån erfarenhet, ålder, kompetens och vad man gör i sitt arbete.

Att undersköterskorna och vaktmäst­arna fick samma poäng i lönekartläggningen tycker hon är skrattretande.

– Jag tar illa upp. De fixar avlopp, vi kan rädda liv. Båda fyller en viktig funktion, men de kan inte likställas, säger Sara Åhlander Hägglöv.

Kommunen hävdar att löneskillnaden kan förklaras med att vaktmästarnas medelålder är högre och att rörligheten i yrkesgruppen är mindre.

– Det köper jag inte. Alla undersköterskor är inte unga. De borde ju fundera på varför undersköterskorna inte är kvar. Kan det vara för att lönerna är som de är? frågar Sara Åhlander Hägglöf.

Anders Odin är tillförordnad personalchef i Eksjö.

– Om jobben bedöms som lika komplicerade och om man utför sitt arbete precis lika bra och har precis lika många år i yrket, då finns det inget skäl som talar för olika lönesättning, säger han.

Men om lönerna ska lyftas för kvinnodominerade grupper tror han att det krävs många extrasatsningar:

– Det är nog en ganska långsam process för att jämna ut det här. 

Medellöner i Eksjö

Vaktmästare:
28 135 kr
+ 4,2 procent

Undersköterskor:
 25 307 kr
+ 2,3 procent