SVAR: Förbundet tecknar nästan 70 centrala kollektivavtal om anställningsvillkor och lön. I alla avtalen finns en lägstalön reglerad, men lokalt kan lönerna vara högre. En del av avtalen innehåller skillnad i lön om man har utbildning för arbetet eller saknar utbildning. Kontakta Kommunal på orten där ni bor. De kan ge besked om lönerna hos de lokala arbetsgivarna.

Dottern ska se till att få ett anställningsbevis, helst innan hon börjar arbetet. Där ska det framgå om hon omfattas av ett kollektivavtal, vilken lön hon kommer att få och hur mycket arbete arbetsgivaren erbjuder. Eftersom det rör sig om en tidsbegränsad anställning ska det också framgå datum för när anställningen börjar och datum för när den avslutas. Sist men inte minst ska det framgå vilken anställningsform det rör sig om, vikariat eller allmän visstidsanställning. Självklart ska din dotter gå med i facket så fort som möjligt.

Maria Hansson, 
ombudsman på Kommunal