SVAR: Det verkar som om du arbetar för en kommun och då gäller AB-HÖK-avtalet. 

Där står det att arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om det finns risk för att den kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Vänd dig till ditt lokala Kommunal för att få hjälp.

Marie Boström, 
ombudsman på Kommunal