SVAR: Du har fått förskottssemester av din arbetsgivare, det vill säga betald semester utan att du har tjänat in sådan semester. Om du är anställd av en kommun och omfattas av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser är du skyldig att betala tillbaka för mycket utbetald semesterlön om du fått fler betalda semesterdagar under året än du har rätt till. Det spelar då ingen roll om du tagit emot beloppet i god tro, alltså att du inte förstått eller bort förstå att du fått för många betalda semesterdagar. Detta framgår av en dom från Arbetsdomstolen.

Om du inte omfattas av något kollektivavtal som har regler om återbetalningsskyldighet gäller semesterlagens regel om avräkning mot semesterersättning. Detta blir endast aktuellt om anställningen upphör inom fem år från det att arbetstagaren fick förskottssemester. Så länge anställningen består får avräkning inte ske enligt semesterlagen. Arbetsgivaren får inte avräkna om anställningen upphört på grund av arbetstagarens sjukdom eller arbetsbrist. Arbetsgivaren får inte heller avräkna om anställningen upphört därför att arbetsgivaren grovt brutit mot anställningsavtalet.

Annett Olofsson, 
jurist på LO-TCO Rättsskydd