SVAR: Ett vikariat övergår till en tillsvidare­anställning/fastanställning när du varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Annica Jansson, 
ombudsman på Kommunal