SVAR: När a-kassan ska pröva om du uppfyllt ett så kallat arbetsvillkor får du inte räkna dagar du varit sjuk, utan det är i huvudsak de faktiska dagarna du arbetat som räknas. Arbetsvillkor­et är ett av kraven för att få rätt till ­ersättning från a-kassan och tiden ska sammanlagt bli 480 timmar ­under en tolvmånadersperiod. 

Vissa saker jämställs med arbete i arbetslöshetsförsäkringens mening, men sjukdom är inte en av dem. Det handlar då om semester, annan ­ledighet med kvarvarande lön och tid med avgångsvederlag. Från den 2 juli 2018 kommer även tid med förtroendeuppdrag, som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning, att jämställas med förvärvsarbete. Det kan då beröra fackligt förtroendevalda eller nämndemän. 

Om det behövs för att uppfylla ett arbetsvillkor får vi även räkna in föräldrapenning och tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt, där värnplikten är det vanligaste. Detta dock i högst två månader.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsexpert på ­Kommunals a-kassa