SVAR: Mitt korta svar är ja. Arbetsgiv­aren kan välja vem man vill, så länge man följer las. Om arbetsgivaren exempelvis anser att det bästa för arbetsplatsen är att tillsvidare­anställda höjer upp sin sysselsättningsgrad i stället för att man tar in vikarier finns det inget som förbjuder detta.  Det kan också vara så att man säkerställer kontinuiteten genom att de boende träffar så få nya människor som möjligt och det är ju bra. Innan du fått företrädesrätt har du dessvärre ingen rätt till nya vikariat.

Elisabeth Haug, 
ombudsman på Kommunal