SVAR: Arbetsgivaren avgör din arbetsförmåga och om du har rätt till sjuklön, det vill säga ersättning för de två första veckorna, medan Försäkringskassan bedömer om du har rätt till sjukpenning. Ett läkarintyg är endast ett underlag för beslut. Det är inte specifika diagnoser som avgör rätt till ersättning eller stöd, utan hur sjukdomsbesvär påverkar arbets-  eller funktionsförmågan. Vad som ska stå i ett läkarintyg bestäms bland annat av Socialstyrelsens riktlinjer.

Det finns inga rättsliga skillnader mellan sjukintyg utfärdade av företagsläk­are och läkare på vårdcentral. Det är inte heller arbetsgivarens eller Försäkringskassans uppgift att tala om vad som ska stå i intyget. Men för rätt till sjukpenning måste nedsättningen av arbetsförmågan beskrivas. En anställd får vid sjukdom sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 dagarna och arbetsgivaren bedömer då om du har nedsatt arbetsförmåga. Dock behöver du bara lämna läkarintyg efter en veckas sjukdom. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom du lider av och arbetsgivaren får heller inte kräva intyg från en viss läkare. Eftersom det är arbetsgivaren som i slutänden avgör rätt till sjuklön kan det dock uppstå problem om två läkare gör olika bedömningar. 

Magnus Eriksson, 
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd