Räcker 400 miljoner för att öka tillgängligheten i vården, hur kommer Kommunals medlemmar få nytta av detta?

– Dels handlar de här 400 miljoner kronorna om möjligheterna att komplettera med personal, dels under sommartid och på annat sätt ta tillvara de specialistkompetenser som finns. Som medarbetare i vården så drar man ju stor nytta av att få fler kollegor och värna kompetens och jag vill gärna lägga till de 200 miljoner kronorna som möjliggör för den som är över 65 att stanna kvar och bidra med sina erfarenheter.

Det är många av Kommunals medlemmar som är oerhört pressade, hur hjälper detta dem?

– Alla medel kanske inte svarar på alla de utmaningar som vården och äldreomsorgen står inför, men det är inte helt unikt heller att den som är äldre besitter specialistkompetens och om man får arbeta på ett annat sätt, kanske både med andra scheman och med lite andra arbetsuppgifter, det är kanske det som just möjliggör att man orkar jobba lite till.

Kommunal bedömer att det behövs ytterligare 135 000 fler på nya jobb i välfärden under nästa mandatperiod, delar du den bedömningen?

– Jag vill inte ifrågasätta Kommunals siffror, även om jag inte kan belägga dem, men att behoven är stora kan jag vara helt överens om. Finansministern har ju redan aviserat ytterligare resurser för kommande mandatperiod om vi får fortsätta i regeringsställning.

Hur många miljarder behövs?

– Det är ju omöjligt att svara på hur många miljarder som behövs, men att det behövs miljarder, det är alldeles uppenbart, vilket är skälet till att regeringen under de gångna åren har tillskjutit miljarder till kommuner och landsting. 

Kommunal vill se bättre villkor. Fler fasta jobb. Mindre pressade scheman. Vad gör ni?

– Vårbudgeten handlar ju i huvudsak inte om stora reformförändringar. Men vi har ju under den här mandatperioden tillfört stora resurser till kommunerna och landstingen. Om vi får fortsätta så är ett vallöfte från vår sida 14 000 fler anställda undersköterskor och sjuksköterskor i vården, vilket är det minsta. Heltid är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna, där har kommunerna jobbat målmedvetet. Arbetet är inte helt i mål.

Men borgerligt ledda kommuner ställer inte krav på heltid vid upphandlingar av äldreomsorg?

– Det spelar roll vem som styr, att man upphandlar något betyder ju inte att man avhänder sig allt ansvar. Tvärtom, man är ansvarig gentemot sina medborgare för den välfärd man förväntas erbjuda. Det är oerhört viktigt att man synliggör det här rent medialt, men också att vi får en rejäl valdebatt om det här eftersom man ser så olika på det.

Finns det något som regeringen gör som skulle förbättra något arbetsvillkor för Kommunals medlemmar nu?

– En del som är väldigt intressant i budgeten är satsningen på välfärdsteknik. Då handlar tekniken till exempel om olika typer av larm eller att man har en nattkamera, att man inte behöver på ett särskilt boende gå in och titta till en enskild allt för ofta. Man ska inte blunda för att teknik kan spela roll för att underlätta och se till att personal verkligen får ägna sig åt det som deras kompetens behövs till.