Vilken betydelse har 400 miljoner kronor för att öka tillgängligheten i vården?

– Varje skattekrona till välfärden är bra, men 400 miljoner kronor är inte lösningen, det behövs mer än det. 135 000 fler behöver anställas i välfärden under nästa mandatperiod, man har satsat miljarder under den här perioden, men det kommer behövas ännu större satsningar i framtiden. 

 

LÄS OCKSÅ: Hallengren: Teknik kan avlasta i vården

 

Hur ser du på att 200 miljoner kronor satsas för att behålla specialkompetens som är på väg att gå i pension?

– Det är bra, vi har ju massor med specialistundersköterskor i både äldreomsorgen och vården. Men ska vi kunna behålla den kvalitet som finns i välfärden och förbättra kvaliteten, då måste vi anställa fler och förbättra villkoren för de som jobbar.

Vad är viktigast att förbättra?

– Framför allt sjukskrivningstalen, de går inte ner för kvinnor som jobbar i kontaktyrken, man bör förbättra arbetsmiljön. Det som måste till är höjd bemanning och rätt bemanning så att man jobbar med bemanningen på varje arbetsplats på ett klokt sätt.

 

LÄS OCKSÅ: Ny teknik ska stärka äldreomsorgen

 

Är det rätt att satsa 350 miljoner kronor på teknik i äldreomsorgen?

– Det är positivt, extrasatsningar på välfärdsteknik, det är någonting som jag har efterlyst.

Räcker det ökade stödet till arbetet mot sexuella trakasserier?

– Nej, det behövs ännu mer för att stärka skyddsombuden. Vi har ställt tidigare krav på att man behöver lagstifta om minsta utbildning för skyddsombud.

Räcker satsningar på drygt 530 miljoner kronor för att fler ska komma i arbete?

– Det räcker så klart inte, det är betydligt större satsningar som behövs. Det är bra satsningar i sig, att man satsar på att fler ska få sommarjobba, det är viktigt för de barn vars föräldrar inte har så breda kontaktnät. Det möjliggör att de här ungdomarna kan få jobb i framtiden.

Hur ser du på att extratjänsterna blir fler?

– Det är bra, vi ser att det tagit fart. Jag ser en möjlighet för människor som varit långtidsarbetslösa eller kommit hit från ett annat land och får möjlighet att prova på att jobba i välfärden.