– Om inte arbetsgivaren presterar de krav vi ställt då kommer vi överväga att besluta om ett föreläggande. Och då måste man göra de här sakerna, annars blir det ett vite, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Mia Tern.

KA har i flera artiklar berättat om arbetsmiljön hos Jonas (läs mer här, här och här).

Han har under flera år kränkt personliga assistenter och hans tidigare assistansbolag, Simplify AB dömdes i tingsrätten för att bland annat inte ha betalat ut löner till sina assistenter.

Efter att tillståndet drogs in för Simplify har han efter att först ha anlitat ”vanliga” assistansbolag gått över till att vara så kallad egen arbetsgivare.

Assistenter har för KA berättat historier om vredesutbrott, minutiös kontroll av de anställda, beslagtagande av mobiltelefoner, kameraövervakning och förbud för de anställda att tala med varandra. Med mera.

Personalomsättningen har varit mycket stor.

Skyddsombud kan ingripa när det finns medlemmar på arbetsplatsen, vilket inte hänt förrän nu.

Därför har detta alltså blivit ett fall för Arbetsmiljöverket. Jonas har kallats till möten med Arbetsmiljöverket för inspektion, men inte svarat. Nu har han ändå på sig till den 2 maj med att komma med sin version och bemöta kritiken från Kommunals skyddsombud, som för Arbetsmiljöverket beskrivit de bestraffningar och kräkningar som återkommande förekommit hos Jonas.

Verket listar de krav man i nästa steg kan komma att ställa på Jonas. Det handlar bland annat om att han tillsammans med arbetstagare och skyddsombud ska undersöka och bedöma riskerna för ohälsa, komma in med en handlingsplan med åtgärder, företagshälsovård eller motsvarande ska också anlitas.

Vad händer om han inte hör av sig, så som det brukar vara, då blir det vite?

– Ja det är det som händer, säger Mia Tern på Arbetsmiljöverket.

Kan man stänga arbetsplatsen?

– Är det omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa, då kan vi stänga arbetsplatsen. Då kan vi förbjuda verksamheten där.

Men då ska det vara väldigt allvarligt?

– Omedelbar fara för liv och hälsa. Men jag är tveksam i det här fallet att det skulle vara omedelbar fara.

Han har redan skulder och bötesbelopp på sig, sen tidigare, vad betyder då ett vite från Arbetsmiljöverket för honom i det stora hela?

– Nej men vi måste givetvis följa de regler vi har. Vi kan inte gå utanför dem. Det är ganska tydligt vad vi får göra och inte får göra. Vi har gjort det vi kan i det här steget.

Eftersom det rör sig om en väldigt liten rörelse Jonas bedriver blir sannolikt vitet dessutom ganska lågt.

Samtidigt pågår en ny rättslig process där sex av Kommunals medlemmar stämmer Jonas för bland annat utebliven lön, precis som i de tidigare fallen vi skrivit om.

– De medlemmar vi företräder där kommer ju inte få det bättre även om han tilldöms vite av Arbetsmiljöverket. Men man kan ju hoppas att Arbetsmiljöverket kan förmå honom att styra upp sin arbetsmiljö så att det blir bättre för dem som kommer jobba där i framtiden, säger Lia Scheding, ombudsman för Kommunal Stockholms län.

Men ett vite lär väl inte ha någon större betydelse?

– Vad Arbetsmiljöverket har för ytterligare möjligheter kan de bättre svara på.

De förberedande förhandlingarna i den pågående stämningsprocessen mot Jonas har fått skjutas fram flera gånger på grund av svårigheterna att komma i kontakt med honom. Nytt datum är nu uppsatt till början av juni.

Vi har via e-post gett Jonas möjlighet att kommentera artikeln men han har inte återkommit med något svar.

Fotnot: Jonas heter i verkligheten något annat.