– Det är de grupper som man är mest beroende av som man tar bort, säger Hans Ekström, Kommunals ordförande på Sahlgrenska.

Under årets första två månader har underskottet ökat med ytterligare nära 100 miljoner kronor och nu har styrelsen dragit i nödbromsen efter en erinran från revisorerna i Västra Götaland. Vid ett extra inkallat styrelsemöte den 17 april vill styrelsen se ett ekonomiskt resultat för mars månad, som inte visar på minus, enligt Hans Ekström som sitter på Kommunals mandat i styrelsen.

18 undersköterskor berörs av att inte få förlängda vikariat, varav hälften är medlemmar i Kommunal.

– Det absurda är att de sen i maj återkommer som timvikarier eller får sommarvikariat, säger Hans Ekström.

Isabelle Yalcintaz, Kommunals huvudskyddsombud på Medicinkliniken är kritisk.

– Det är klart att det innebär en risk. Just nu har vi vikarier som kanske jobbat i ett halvår och inte får förlängt så tar man in timvikarier i stället, säger hon.

Men den centrala samverkansgruppen på Sahlgrenska, där Kommunal sitter med, har kommit överens om att det inte krävs någon risk- och konsekvensanalys eftersom det inte blir färre personal.

För att få bukt med hela underskottet på sjukhuset krävs en minskning med ungefär 300 årsarbetare.

– VI har en åtgärdsplan som innebär en utökad anställningsprövning. Inga tjänster kommer att återbesättas med automatik, säger styrelsens ordförande Johnny Bröndt (M).

Anställningsprövning innebär att områdescheferna, som har ett antal verksamhetschefer under sig, ska godkänna varje nyanställning.

En åtgärd sjukhuset beslutat om är att anställa vårdbiträden på sjukhuset i sommar, som kommer in på lägre löner än undersköterskor. Men enligt Johnny Bröndt är det inte primärt för att spara pengar man tar in vårdbiträden.

– Vi har sett att det finns arbetsuppgifter där det inte krävs undersköterskekompetens, säger han.

Om Sahlgrenska lyckas uppnå ett nollresultat vid årsskiftet, kommer region Västra Götaland att skjuta till pengar för att täcka underskottet, enligt Johnny Bröndt, som inte tror att sjukhuset kommer behöva stänga några enheter.

Det är heller inte aktuellt med uppsägningar, utan tanken är att en restriktivare rekrytering samt minskad inhyrning av personal ska vara tillräckligt.

Enligt Sahlgrenska senaste årsredovisning, som SVT citerar, är bland annat kostnaderna för bristen på personal en stor del av underskottet. Övertidsersättningen kostade 94 miljoner kronor mer än beräknat 2017 och kostnaderna för inhyrning av personal kostade 52 miljoner kronor mer än beräknat.

 

Fotnot: Bilden på Sahlgrenska är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.