– Att bara slopa karensdagen rakt av går inte, så det går inte att genomföra det här som vi tolkat uppdraget, säger HR-direktören Tina Liljedahl-Scheel till GP.

Det var förra året som Vänsterpartiet i Göteborg i samband med budgeten drev igenom slopad karensdag under vinterhalvåret för personal i förskolan. KA rapporterade om planerna.

– Det är både nödvändigt och självklart att vi som den största kvinnodominerade arbetsgivaren i Sverige försöker skapa mer jämställda arbetsvillkor. Självklart vill vi också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, sade V-kommunalrådet Daniel Bernmar till KA.

Redan då, var Bernmar inne på en teknisk lösning för att komma undan karensdagen och för fram samma tankegångar nu.

– Vi får ta upp det på kommunstyrelsens personalutskott och hitta en annan lösning. Jag ser inte att det här är slutet på frågan. Tanken har hela tiden varit att det ska införas i höst, så än är det inte försent, säger Bernmar till GP.

Enligt det ursprungliga förslaget skulle den slopade karensdagen gälla från oktober till mars.