De omdiskuterade bilderna ingår i ett bildstöd för personer med kommunikationssvårigheter, till exempel patienter som drabbats av stroke eller demenssjukdom. Undersköterskan Lina Lek Hjärtedal reagerade starkt och lade ut dem på sin Facebook-sida. De fick sedan stor spridning i sociala medier.

– Vi tar till oss av kritiken och kommer därför att göra om de aktuella bilderna i allt material som tagits fram. Jag vill även passa på att be om ursäkt till de som tagit illa vid sig av denna bild. För att detta inte ska inträffa igen kommer vi bland annat se över rutinerna för bildmaterial inom landstinget, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör i Dalarna, i ett uttalande.

Enligt landstinget kan en lösning bli att alla yrkesgrupper i den nya versionen av bildstödet tecknas som streckgubbar.