– Det är en stor nationell tillsynsinsats vi gör, som är befogad eftersom det är en stor problematik i den här branschen, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket.

KA skrev nyligen om just hot och våld i funktionshinderomsorgen. Vår granskning visade att anmälningarna om hot och våld ökat med 57 procent på fem år.

– Hot- och våldsproblematiken är omfattande. Oavsett om du är på ett HVB-hem eller ett LSS-boende så jobbar personalen i väldigt utsatta situationer, säger Peter Burman.

Arbetsmiljöverkets tillsyn som alltså gäller LSS-boenden och HVB-hem kommer att omfatta närmare 800 inspektioner över hela landet inledningsvis.

Arbetsmiljöverket ser inga brister i lagar och föreskrifter utan de vill peka på arbetsgivarnas ansvar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Det handlar om att arbetsgivarna behöver skärpa upp sitt arbete för att kunna se riskerna för hot och våld och kunna hantera dem.

En sammanställning av djupstudier som verket har gjort i sju fall av hot och våld i vård- och omsorg visar där på brister just vad gäller arbetsgivarnas riskbedömning och bristfälliga rutiner för tillbud och åtgärder mot hot och våld.

Vad hoppas ni på att den här treåriga insatsen ska leda fram till?

– Genom att få igång arbetsgivarna och få dem att fokusera på det här så hoppas vi att medarbetarna på HVB-hem och LSS-boenden ska få en tryggare arbetsmiljö där man kan känna sig trygg på jobbet. Men också att den faktiska risken för att råka ut för hot och våld har minskat, säger Peter Burman.