The Hogarth Shakespeare är serien där nutida författare tolkar Shakespeare. I ”Häxyngel” tar sig Margaret Atwood an ”Stormen”. 

Teaterregissören Felix blir förråd av sin partner, drivs i exil, men får chans att hämnas. Han sätter upp ”Stormen” på ett fängelse med interner som ensemble och skrider till verket. 

Det är så snyggt hur Atwood väver samman bokens teman och handling med pjäsens och gör Shakespeare både lättillgänglig och aktuell.