Detta ska räcka till minst 10 000 sommarjobb, enligt ett pressmeddelande från Vänsterpartiet.

Förra året avsattes något mer för sommarjobben, 105 miljoner kronor.

Utslaget per kommun ger det cirka 345 000 kronor i genomsnitt, men behoven och efterfrågan varierar.

I budgeten kommer också en satsning på 50 miljoner kronor riktat mot utökade öppettider och ökad kvalitet på landets fritidsgårdar, förutsatt att riksdagen godkänner vårändringsbudgeten.