Cecilia Almgren har en tarmsjukdom som gör att hon i perioder behöver akut tillgång till en toalett. Hon har också en reumatisk sjukdom som innebär ständiga belastningssmärtor. Sedan 2010 är hon anställd av Samhall och för snart två år sedan blev hon placerad på ett tryckeri där hon fick arbeta med att packa material. 

Arbetet i sig var inga problem. Det var varmt och skönt därinne och Cecilia Almgren mådde bättre i lederna. Men strax innan hon började på sin nya arbetsplats förvärrades problemen med magen. Cecilia Almgren påpekade att arbetsplatsen där hon satt var placerad för långt ifrån toaletten. Hon ska först gå 40 meter, sedan runda en stor tryckerimaskin och sedan gå tio meter till. 

–  När magen är riktigt dålig då hinner jag inte ens från min egen soffa till toan och det är bara fem steg, förklarar hon. 

Men chefen på Samhall menade att klarade hon inte jobbet fanns det kanske ingen plats för henne på Samhall. Cecilia Almgren bröt ihop. Hon ville så gärna jobba, trots att hon var helt slut efter varje arbetsdag.  

– Jag bara gick hem och stängde dörren. Jag blev matt och ledsen och förbannad på samma gång. 

Läkaren konstaterade att Cecilia drabbats av en reaktion på svår stress och sjukskrev henne. Då kom nästa bakslag – Försäkringskassan nekade henne ersättning. Handläggaren hänvisade till de nya reglerna för stressdiagnoser och menade att sjukskrivning inte behövs. Enligt de nya riktlinjerna ska läkare undvika sjukskrivning för akut stressreaktion om den anses vara lindrig. 

Nu driver Kommunal Cecilia Almgrens fall i förvaltningsrätten. Förbundsjurist Phillip Eldon är kritisk till hur Försäkringskassan fattat sitt beslut. Dels har myndigheten hänvisat till fel diagnos. De nya strängare reglerna gäller akut stressreaktion, inte reaktion på svår stress som var vad Cecilia fick. 

– Hennes läkare skriver att om hon inte får en anpassad arbetsplats riskerar hon att utveckla utmattningssyndrom, berättar Phillip Eldon.

Dessutom menar han att Försäkringskassan ska ta hänsyn till att Cecilia Almgren har flera olika sjukdomar som tillsammans påverkar hennes arbetsförmåga. 

Det är oklart om de nya rekommendationerna har lett till att andelen avslag för personer med stressdiagnoser har ökat. Försäkringskassan kan inte ta fram statistik för andel avslag per diagnos. 

För Cecilia Almgren var de dryga tre månaderna utan sjukpenning tuffa, hon klarade sig bara tack vare sin sambo. I dag arbetar hon för Samhall på en annan arbetsplats där det fungerar bra. 

– De har bättre förståelse för att man ibland har en begränsning och inte kan göra allting.

Chefen på Samhall tillbakavisar att han uttryckt att hon kanske inte klarar att arbeta kvar och menar att man från arbetsgivarens sida har följt sina rehabiliteringsrutiner.

Riktlinjer för sjukskrivning

Sedan januari 2017 gäller nya riktlinjer för hur läkare ska sjukskriva för psykiska diagnoser.
Riktlinjerna kallas det medicinska beslutsstödet och tas fram av Socialstyrelsen. 
För vissa diagnoser rekommenderas numera sjukskrivning på deltid i stället för heltid. 
För 13 diagnoser gäller att sjukskrivning bör undvikas. Det handlar bland annat om akut stressreaktion, om den bedöms som lindrig. Om stressreaktionen bedöms vara medelsvår föreslås sjukskrivning på upp till fyra veckor, eller på deltid. 
Fackets jurister påpekar att det kräver att arbetsgivaren anpassar arbetsuppgifterna, annars finns en risk att personen får en utmattningsdepression.