Det skriver nyhetssajten Europaportalen.

Det är Europarådet som i en rapport har granskat 25 Europeiska länder 2015 och 2016. I Sverige har antalet misstänkta fall tredubblats under den perioden, från 36 misstänkta fall 2015 till 102 året efter. Troligen är det dock i realiteten många fler som utnyttjas. 

”Offren drar sig ofta för att träda fram eftersom de är rädda för att utvisas eller för repressalier från kriminella trafickingnätverk”, säger Siobhán Mullally som är chef för den expertgrupp inom Europarådet som har gjort granskningen, enligt ett pressmeddelande.

I Sverige väntas problemen öka i och med det stora antalet asylsökande som kommit till landet de senaste åren. Det skriver den svenska regeringen i ett svar till Europarådet.

Regeringen nämner bland annat ett exempel med EU-migranter som upptäcktes ha utnyttjats inom det skånska lantbruket sommaren 2016.

Regeringen framhåller en rad åtgärder mot det moderna slavarbetet, bland annat regionala samordnare som arbetar mot människohandel, en handlingsplan mot människohandel av barn och förslag på hårdare lagstifting.