Extratjänster har tagit fart ordentligt inom offentlig verksamhet, men trots att det sedan en tid är möjligt även för privata arbetsgivare har det inte funnits något avtal med Kommunal om hur det ska funka. Nu är vård- och omsorgsföretaget Förenade Care först ut med att teckna ett sådant, så att de kan ta emot personer på extratjänster.

– Dels ser vi behov av att rekrytera medarbetare till äldreomsorgen och omsorgen, och så vill vi vara en aktiv del i att få in de som står långt från arbetsmarknaden, som långtidsarbetslösa och nyanlända. Den här modellen innebär att de vi får in på extratjänster under upp till två år får en utbildning så att de får en reell framtid och det inte bara blir en slags praktik, säger Robert Wikgren, personalchef på Förenade Care.

Det kommer att fungera så att man första året har lättare arbetsuppgifter – extratjänster ska vara just extra och inte tränga ut vanliga arbetsuppgifter. Efter ett år görs en individuell bedömning i samråd mellan arbetsgivaren och facket om personen bedöms kunna fortsätta.

Det andra året får man sedan mer avancerade arbetsuppgifter och får samtidigt utbildning till i första hand vårdbiträde men också undersköterska, för den som hinner och vill. Dessutom kommer det finnas möjlighet att validera kunskaperna genom det jobb man utför på arbetsplatsen.

– Du får mer och mer avancerade arbetsuppgifter och samtidigt så läser du teorin, säger Robert Wikgren.

Förenade Care har upphandlat en distansutbildning av ett utbildningsföretag som följer de kursplaner som Kommunal och arbetsgivarna gemensamt kommit överens om inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Lektionerna kommer att vara på arbetstid, även om det också kan kräva en del studier på kvällarna. 

– Det är väldigt bra att det blir ordning och reda på extratjänsterna och att företaget ger utbildning och satsar på validering så att man blir gångbar framöver, och inte får börja om efter två år. Vi är jätteglada att vi har kommit överens på den här detaljnivån, annars blir inte extratjänster det som det är tänkt, en etablering på arbetsmarknaden, säger Kommunals ombudsman Ann Georgsson.

De som får extratjänster på Förenade Care kommer att gå på det vanliga kollektivavtalet, KFO:s för Hälsa, vård och omsorg. Extratjänster är undantagna lagen om anställningsskydd, men i övrigt blir det vanliga villkor.

Lägstalönen i det avtalet är just nu 18 377 kronor men höjs senare i år till 18 745. Det innebär att de med extratjänster på Förenade Care garanteras en högre lön än de med extratjänster inom kommuner och landsting – i det avtalet finns ingen lägstalön. Som KA berättat har många kommuner lagt sig på lägstalönen i SKL-avtalet, men det finns de som betalar mindre.

Robert Wikgren på Förenade Care säger att de inte har något intresse av att erbjuda lägre löner.

– Det har ju varit en diskussion inom Svenskt Näringsliv där man har velat ha lägre löner än lägstalönerna, men det har vi inget intresse av. Vi har inte den människosynen, det är inte värdigt, säger Robert Wikgren.

Förenade Care räknar med att anställa de första personerna på extratjänster under våren. På sikt räknar de med att få in 100-200 personer i företaget på det här sättet.

Är man garanterad tillsvidareanställning hos er om man fullföljer de här två åren?

Det är målsättningen, sen kan vi inte lova det här och nu. Men tittar vi på rekryteringsbehoven så behövs det personal. Klarar du arbetet, trivs med det och klarar utbildningen, då är du garanterad jobb i äldreomsorgen antingen hos oss eller någon annan, säger Robert Wikgren.

Extratjänster

Extratjänsterna finns i offentlig verksamhet, hos privata utförare i välfärden samt i kulturell och ideell sektor. Arbetsgivaren får inte ha sagt upp anställda i det yrke som extratjänsten är placerad.

Den som kan få en extratjänst ska ha deltagit i jobb- och utvecklings­garantin eller vara nyanländ. Extratjänsten varar ett eller max två år.

Regeringens mål var 20 000 extratjänster år 2020. Men i starten gick det trögt. Därför sattes ett nytt delmål sommaren 2017. Enligt det skulle det bli 6 000 extratjänster i kommunerna och 500 i landsting/regioner vid årsskiftet. För att nå dit införde regeringen bonus för de som anställt fler än det beting som räknats fram utifrån invånarantal. Därmed blev det 11 168 extratjänster vid årsskiftet.

Arbetsgivaren får en ersättning på max 1 213 kronor per arbetad dag. Det ska täcka bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade arbets­givaravgifter. Krav ställs på kollektivavtalade försäkringar, men ersättningen täcker inte dessa. Arbetsgivaren får också ett handledarbidrag.