OBS! Siffrorna nedan är gamla, klicka här för att se aktuella uppgifter om ditt OB-tillägg under påsken 2023.

Så här ser ob-ersättningen ut i några av Kommunals största avtal för de som jobbar i påsk:

Kommun- och landstingsanställda

SKL-avtalet

• 103,70 kr/timmen

Från 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk.

Men natten mot långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk höjs ob-tillägget kl 22.00-06.00 till:124,50 kr/tim.

Jour och beredskap: Fördubblad ersättning från 19.00 på skärtorsdagen till 06.00 dagen efter annandag påsk.

Privatanställda städare

Avtal med Almega Tjänsteförbunden, serviceentreprenad.

• 88,23 kr/timmen

Från klockan 18.00 på skärtorsdagen till klockan 06.00 dagen efter annandag påsk.

Personliga assistenter (ej kommunanställda)

Avtal med Vårdföretagarna

• 107,13 kr/timmen

Från 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk.

Vid övertidsarbete, arbete under jour och beredskap eller om ersättningen uttryckligen ingår i lönen, ges inget OB-tillägg.

Avtal med KFO

• 104,39 kr/timmen

Från 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk. Räknas per fullgjord halvtimme.

Vid övertidsarbete, arbete under jour och beredskap eller om ersättningen uttryckligen ingår i lönen, ges inget OB-tillägg.

Anställda i privat vård och omsorg

Avtal med Vårdföretagarna, bransch äldreomsorg (F)

• 99,30 kr/timmen

Från 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk.

Avtal med Vårdföretagarna, bransch vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

• 99,30 kr/timmen

Från 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk.

Avtal med Arbetsgivaralliansen

• Månadslönen delas med 200, dock högst 100,25 kr/timmen.

Från 18.00 på skärtorsdagen till 00.00 första vardagen efter helgen.

Avtal med KFO

• 103,71 kr/timmen

Från 18.00 på skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ambulanssjukvårdare (ej landstings-/ regionanställda)

Avtal med Vårdföretagarna

• 114 kr/timmen

Från 18.00 skärtorsdagen till 07.00 dagen efter annandag påsk. Beräknas per påbörjat sexminutersintervall.

Extra jourtidsersättning för jourtid förlagd från 8.00 på påskafton till 8.00 på påskdagen: 98,57 kr/timmen.

Bussförare

Avtalet med Sveriges bussföretag

• 74,74 kr/timmen

Från 00.00 långfredag till 07.00 dagen efter annandag påsk.

Lantarbetare och annan djurpersonal

Avtalet med SLA för jordbruk

• 99 kr/timmen

Vid schemalagd arbetstid under påskhelgen.