På flera platser i landet – däribland på min egen arbetsplats på sjukhuset i Karlstad – får inte undersköterskor och sjuksköterskor samma ersättning när de arbetar på obekväm arbetstid. Den obekväma arbetstiden anses tydligen mer obekväm för sjuksköterskorna.

Min kollega som är sjuksköterska och jag får samma grund-ob. Men där tar mina ersättningar slut samtidigt som hon får ytterligare 65 procent av sitt ob som bonus för den obekväma tiden. Vår arbetsgivare talar fint om att alla människor har lika värde, men det gäller tydligen inte den egna personalen. Jag och min kollega sjuksköterskan arbetar sida vid sida, kvällar och helger. Varför vill arbetsgivaren slå in en kil mellan oss på detta sätt?

Att tillhöra den yrkesgrupp som tydligen inte behöver få lika mycket betalt för sin obekväma arbetstid känns väldigt frustrerande. Jag är både ledsen och arg över att bli diskriminerad på detta sätt. Det visar arbetsgivarens syn på undersköterskan och att den inte tycker att vårt arbete är värdefullt. Många är vi undersköterskor som har mer än 30 år i yrket som nu blir utan ersättningen samtidigt som nyutbildade sjuksköterskor (som ännu inte lärt sig yrket) får ta del av ersättningen. Man blir helt tom invärtes och undrar hur man ska orka arbeta kvar under dessa förhållanden.

Relationen till våra kollegor som får mer betalt för samma tid blir besk, det blir lätt att tycka att de kan ta de obekväma arbetspassen eftersom de får mer betalt för att göra det.

Många undersköterskor tänker säga upp sig och söka nya jobb. De har tappat lusten att ge sitt yttersta. Konsekvensen av detta kan komma att bli att man tvingas stänga vårdplatser på grund av brist på personal, då det inte finns så många sjuksköterskor att få tag på så att de kan täcka upp för oss undersköterskor.

Att arbeta obekväm arbetstid är lika obekvämt för alla oavsett vad man jobbar som, och kanske är det till och med undersköterskan som drar det tyngsta lasset. Det är fruktansvärt frustrerande att bli så här nonchalerad av arbetsgivaren. Många uttrycker känslan att arbetsgivaren på detta sätt vill bli av med yrkeskategorin undersköterska.

Om arbetsgivaren tror att de ska kunna locka flera till anställning och att kunna behålla den befintliga personalen genom den här orättvisa modellen är de helt fel ute. Ge i stället sjuksköterskorna högre grundlön, och se till att alla får samma ob-ersättning. Ingen skulle ha något emot detta.

Anita Halvarsson

Anita Halvarsson

Yrke: Undersköterska och skyddsombud på intensiven på sjukhuset i Karlstad.
Bor: Karlstad.
Detta avgör valet 2018: Sjukvården. Mer skattepengar till vården.