Utredningen som tillsattes förra våren skulle se över om fler anställda ska få rätt att gå ner i arbetstid under en period. I dag har småbarnsföräldrar den rätten. I morgon presenteras utredningen, som leds av Miljöpartiets förre partisekreterare Anders Wallner. Men den kommer enligt Arbetet inte att föreslå deltid som en rättighet.

– De regler om ledighet som finns i dag är alla kopplade till ett tydligt syfte. En allmän rätt utan speciellt syfte ligger allt för långt från hur arbetsmarknaden fungerar, säger Anders Wallner till Arbetet.

Enligt utredningen finns runt 380 000 personer som skulle vilja gå ner i arbetstid. Arbetet skriver att en undersökning som SCB gjort visar att den vanligaste anledningen är att man vill ha mer fritid, men att många också vill ha tid för att vårda anhöriga eller tycker att arbetet är för ansträngande för heltid. Det är dubbelt så vanligt bland medlemmar i LO-förbund som andra yrkesgrupper.

– I de fallen är det snarare arbetsförhållandena och arbetsmiljön som behöver förbättras, säger Anders Wallner till Arbetet.

Däremot kommer utredningen föreslå att arbetsgivarna ska bli skyldiga att upplysa nyanställda om att de kan ansöka om att få vara tjänstlediga en viss del av sin tjänst under en period, med rätt att gå tillbaka till sin vanliga arbetstid. Man kommer även föreslå mindre ändringar för vissa gruppers rätt att gå ner i arbetstid, till exempel föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Utredningen har även tittat på kostnaden för sjukskrivningar som beror på stress och effekten av olika arbetstidsmått. Dessutom kommer ett förslag om ett så kallat alterneringsår, som liknar det friår Sverige hade 2002-2006, skriver Arbetet.