Johanna Rosen.

Kvittret från våryra fåglar överröstar Ätrans brus i Hillared. Det är betald arbetstid för Johanna Rosen, men kontrasten till stimmet på den medicinska akutavdelningen i Borås är milsvid. 

–  Jobbet är väldigt roligt, men också stressigt och psykiskt påfrestande. Det känns bra att komma ifrån och vila, säger hon. 

Pilotprojektet 80–10–10 på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ska hjälpa personalen att orka med ett liv både hemma och på arbetet. Johanna jobbar som vanligt 80 procent, ägnar 10 procent åt kompetensutveckling och väljer 10 procent själv – ofta styrketräning, jogging eller en promenad. Hon är redan piggare och kan ge mer.

Johanna ser en lite negativ aspekt: utvecklingstiden kan gå ut över kollegerna.

–  Om det är dåligt med personal känns det jättedumt om jag kommer i privata kläder för att gå kurs. Ibland har utbildningsdagar fått ställas in när det fattas folk.

Medicinklinikens avdelningar valdes ut till pilotprojektet för att bryta en uppåtgående spiral av sjukfrånvaro, personalomsättning och övertid. Finansieringen av projektet, totalt 28,4 miljoner kronor, grundas på att dessa tre parametrar sjunker till under fem procent. 

– När vi kommer ner till våra mål så är det en nollsumma. Projektet är inte i stället för högre lön, utan en förmån för personalen, säger projektledaren Anna Angenete. 

”Det är lite för bra för att vara sant. Men vad jag har hört så har projektet lett till färre sjukluckor.”

SÄS har nyanställt för att klara bemanningen, ändå har korttidsfrånvaro lett till inställda utbildningar. Anna Angenete räknar med att det händer igen. 

– Det är inget stort problem eftersom vi lyckas ge tillbaka dagen vid annat tillfälle.

Hon ser en stor sannolikhet för att projektet lever vidare när de två åren passerat.

– Det här är något som vi tror på. Ambitionen är att utveckla en modell för hela SÄS, säger Anna Angenete. 

Vid forsen håller våren på att vinna över vintern. Johanna Rosen kisar mot solglittret.

– Ibland är det härligt att bara stå här och titta ut över vattnet. Jag blir glad!

Utöver att ladda batterierna på arbetstid har Johanna Rosen också blivit säkrare i sin yrkesroll, genom kurser i allt från sårvård och brand till palliativ vård och EKG. 

Hon vågar knappt tro på en fortsättning.

– Det är lite för bra för att vara sant. Men vad jag har hört så har projektet lett till färre sjukluckor. Jag har inte varit sjuk mycket senaste halvåret, så det har nog hjälpt mig.  

Fotnot: På grund av ett högt inflöde av patienter blev SÄS nyligen tvungna att pausa 80-10-10. Projektet återupptas i modifierad form i maj och efter sommaren är planen att det rullar på enligt ursprungsmodellen igen. 

Johanna Rosen

Ålder: 37 år. 
Yrke: Undersköterska. 
Familj: Särbo, två barn på 10 år och 7 år samt en katt.
Bor: Radhuslägenhet i Hillared.

80–10–10

● Projektet omfattar cirka 120 sjuksköterskor och undersköt-erskor på medicin-klinikens akutplan.
● De schemaläggs med 80 procent kliniskt arbete, 10 procent kompetensutveckling, exempelvis utbildningar och studiebesök, och 10 procent personlig utveckling, som kan vara allt från yoga till ridning eller att lära sig ett nytt språk.
● Det tvååriga projektet startade i oktober 2017 som en del av Södra Älvsborgs Sjukhus arbete med att utveckla anställningsformer och pröva arbetstidsmodeller.