– Vi kommer att bli mer delaktiga i hela vårdprocessen. Som undersköterskor kommer vi att få mer ansvar, utföra fler arbetsuppgifter och vara mer engagerade, säger Monika Bruziene, undersköterska och arbetsplatsombud på sjukhuset i Karlshamn.

Hennes medicinavdelning har varit pilotavdelning i ett projekt som handlar om att mäta hur mycket arbetstid som används till varje arbetsmoment. Både undersköterskornas och sjuksköterskornas arbete har undersökts.

– Enkelt kan man säga att det handlar om att se vem som gör vad och hur mycket tid vi lägger på olika uppgifter. Landstinget vill förbättra verksamheten och se över bemanningen med tanke på sjuksköterskebristen. De vill se om vi undersköterskor kan utföra fler arbetsuppgifter än vi gjort hittills, säger Monika Bruziene.

I går fick undersköterskorna på pilotavdelningen ta del av en handlingsplan utifrån mätningen plus en tidsplan för resterande vårdavdelningar på sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona. Under mars, april och maj kommer alla avdelningar att göra en tidmätning och få handlingsplaner utifrån dem.

– De säger att den nya modellen med förändrade arbetsuppgifter ska införas så fort som möjligt, men det är ett stort arbete där vi tar en sak i taget. Vilka nya arbetsuppgifter vi får kommer att variera väldigt mellan avdelningarna. Det kan dröja upp till ett år innan allt är infört, säger Monika Bruziene.

Hon säger att det finns en viss oro bland personalen och tror att det kommer att krävas mycket av både information och diskussion innan allt är på plats.

– En farhåga är att vi kan tappa teamkänslan som finns i dag, men å andra sidan får vi utvecklas mer. Jag tror att det kan bli väldigt bra när allt är inarbetat.

Hon tror inte att den nya organisationen blir mer slimmad, även om tidmätningen aldrig kan mäta exakt hur mycket vårdbehov som finns.

– För det första varierar det och en spontan tanke handlar om tiden med patienterna. Vi har palliativa patienter och där går det inte att sätta någon tidsgräns. Patienten kan ha ångest och man kan behöva var där i 15 minuter, 45 minuter eller 75 minuter. Sådant går aldrig att mäta, säger Monika Bruziene.

Landstinget i Blekinge kallar projektet för ”Bemannings- och fördelningstal – Produktionsmätning och taskshift”. Vissa av de arbetsuppgifter som undersköterskorna tidigare har utfört kommer att tas över av ”icke sjukvårdsutbildad personal” på de avdelningar där den yrkeskategorin finns.