Som KA berättat når sju av tio kommuner inte upp till Skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek, och fyra av tio har heller inte som mål att göra det.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att kommuner sätter egna mål. Vi införde rekommendationerna när vi tillträdde i regeringen och det gjorde vi för att de borgerliga tagit bort dem, säger Roza Güclü Hedin, socialdemokratisk riksdagsledamot med ansvar för förskolan.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill i första hand öka stimulansbidragen som kommuner kan söka för att minska barngruppernas storlek. Moderaterna tycker däremot inte att mer av något som har haft så liten effekt är rätt väg att gå. Men Roza Güclü Hedin håller inte med om det.

– Stimulansbidragen har haft en viss effekt, barngrupperna har inte varit så små sedan 1992. Vi vill såklart att effekten ska bli större men vi har satsat närmare 830 miljoner per år på förskolan för att minska barngrupperna och där det har haft effekt har det blivit bättre, säger Roza Güclü Hedin.

Hon säger att det också krävs annat, som att se till att det utbildas tillräckligt många förskollärare och barnskötare och att de som i dag jobbar i förskolan och saknar utbildning får chans att utbilda sig.

Om kommunerna inte lyckas bättre med att minska barngruppernas storlek har Gustav Fridolin sagt att han vill överväga lagstiftning. Även Socialdemokraterna kan tänka sig att göra Skolverkets rekommendationer tvingande, men tycker att man ska försöka undvika lagstiftning om det går.

– Nackdelen med lagstiftning är att det kan vara både krångligt och inte löser problemet med bristen på utbildad personal, men om vi inte ser en större effekt utifrån de satsningar vi gör så kan det vara nödvändigt, säger Roza Güclü Hedin.

Hur lång tid kan kommunerna få på sig innan ni tycker att det är dags att lagstifta?

Att sätta en tid har jag lite svårt att uttala mig om men det är viktigt att vi ger en signal till kommunerna att det här faktiskt är en rekommendation som är fattad utifrån forskning. Om jag fick välja skulle jag säga att det borde vara ett mål för kommunerna redan nu.

Men det är det ju inte?

Nej och vi måste därför hela tiden i alla dialoger och diskussioner lyfta hur viktigt det är att man följer riktlinjerna, vi återinförde dem för att få en förändring. Sju av tio har inte fått effekt men tre av tio har det, det visar ändå att det håller på att vända. Men vi måste göra mer och fortsätta satsa.