Som KA avslöjat har sju av tio kommuner barngrupper i förskolan som är större än Skolverkets rekommendationer. Fyra av tio har heller inte som mål att nå rekommendationerna. Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboe tycker att det är ”mycket bekymmersamt”.

– Vi vet att i de tidiga åldrarna är små barngrupper väldigt viktigt, för att kunna garantera att man ser barnen och ger dem rätt utveckling, men också för att skapa en så bra och attraktiv arbetsmiljö som möjligt för förskollärarna och barnskötarna som jobbar i verksamheten, säger Erik Bengtzboe.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sade i går till KA att han vill öka stimulansbidragen till kommunerna för att få ner barngruppernas storlek. Men Erik Bengtzboe tycker inte att mer av samma är rätt lösning.

– Förskolans ansvar ligger faktiskt på kommunerna och de bör klara av att möta de här nivåerna. Det har skjutits till mycket medel och det finns mycket resurser. Resultaten av stimulanspengarna är inte tillräckligt övertygande för att man ska känna sig självsäker på att mer sådana pengar skulle få önskad effekt, säger han.

Däremot anser Moderaterna att förskolan behöver mer resurser i framtiden, särskilt eftersom den med den nya läroplanen får ett utökat ansvar, men tycker generellt att det finns för mycket riktade statsbidrag. Erik Bengtzboe lyfter också fram att Moderaterna vill införa mätbara kunskapsmål för barnen i förskolan, något han menar skulle underlätta statens uppföljning av förskolorna. 

– Vi ser att det finns ett trixande med storleken på barngrupperna, det är också ett av problemen som er granskning lyfter fram. Genom att mäta kvaliteten också så får vi ett ytterligare angreppsätt från statens sida.

Men hur får det ner storleken på barngrupperna?

Vi måste lita på att kommunerna ändå följer de rekommendationer som finns. Att man har ambitioner som är lägre är ju mycket oroväckande och bekymmersamt och en besvikelse, men det är kommunernas ansvar och de måste ta det ansvaret. Ibland måste det vara det bittra svaret.

Däremot kan staten hjälpa kommunerna med att förbättra förutsättningarna för att hitta personal, säger Erik Bengtzboe.

– Jag förstår att många kommuner har svårt att hitta personal och där behöver vi alla ta vårt ansvar, till exempel genom att ha en förskollärarutbildning som är väl utbyggd och kompetensutvecklingsinsatser som möjliggör att man kan göra karriär inom förskolan.

Förskoleupproret, som i går lämnade över drygt 1500 berättelser till bland annat Kommunals ordförande Tobias Baudin, kräver att det lagstiftas om barngruppernas storlek. Tobias Baudin säger att om kommunerna inte skärper sig måste lagstiftning om barngruppernas storlek övervägas, och också Gustav Fridolin har sagt att det är en möjlighet. Men Moderaterna vill inte se en sådan lagstiftning.

– Jag förstår frustrationen och att man känner att man vill se drastiska åtgärder men lagstiftning av den typen har en tendens att bli väldigt teknisk och krånglig, så går det att undvika lagstiftning är det att föredra. Jag tror att vi behöver titta på alla alternativa vägar innan vi kommer dit, säger Erik Bengtzboe.