En orsak är säkert att hundägare är ute och går mycket. Men hunden kan också göra att man känner sig mindre ensam och deprimerad – och så blir det lättare att få kontakt med andra människor.

Det kan förklara varför resultaten är särskilt tydliga för personer som bor ensamma, en grupp som annars statistiskt har högre dödlighet i hjärtsjukdom.