De anställda vid korttidsboendet Gullvivan i Älvsbyn vill enligt anmälan till Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska åtgärda den otrygghet personalen känner inför aggressiva gäster, som de boende på korttidsboendet kallas.

Helena Holmström vid Kommunals sektion i Älvsbyn konstaterar att de har ett pågående ärende med arbetsgivaren och att de anställda fick rådet av Kommunal att göra en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Personalen har därefter haft ett möte med arbetsgivaren och påbörjat arbetet med att se vad de kan göra för att förbättra situationen.

Det har talats om hot, våld och sexuella trakasserier?

– Det har varit ord med hot och våld, men arbetsgivaren har inte hunnit svara på 6.6a-anmälan så vi vill inte kommentera mer just nu. Vi vill inte föregå arbetsgivarens svar, säger Helena Holmström.

Korttidsboendet Gullvivan är tänkt att vara en tillfällig lösning i väntan på att verksamheten ska flytta in i nya lokaler. Problemet är att den tillfälliga lösningen snart har pågått i fyra år och att det ännu inte har beslutats om var det nya huset ska byggas.

Det betyder att arbetet med de dementa pågår i lokaler som egentligen inte fungerar för den verksamheten.

– Lokalerna är inte optimala och är en del av problemet. Andra parametrar handlar om att få till en stabil arbetsgrupp med rätt utbildning för arbetet, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyn.

Ska personalen behöva känna sig otrygga på arbetet?

– Man ska inte bli hotad och trakasserad på sin arbetsplats. Men man behöver ändå komma ihåg att dementa ofta är oroliga, även om det under våren har varit mer oroligt än vanligt. Vi har haft flera vakanser som inneburit större rörlighet bland personalen. Vissa kanske inte har haft så mycket utbildning och då är det svårare med ett lågaffektivt bemötande. I en stabil personalgrupp är det lättare med rutiner.

Man skulle kunna tolka dig som att problemet ligger i attityden hos personalen?

– Nej. Men har vi en stabil personalgrupp med utbildning i demens och bemötande har man förstås en större kompetens än om man inte har utbildning. Det här är ett grannlaga arbete. Det är inget lätt jobb att arbeta med demensgruppen och det kräver kunskap. Har man det förebygger man förstås sådana här situationer, men ingen skugga ska falla på vikarierna.

Hur går ni vidare nu?

– Vi har rekryterat fyra nya på tillsvidareanställning för att få en mer stabil grupp. Sedan fortsätter vi med utbildningsinsatser. Jag träffade all personal i förra veckan och vi har börjat planera för det fortsatta arbetet. Det är mycket lugnare just nu än det var för några veckor sedan, det påverkas också av vilka gäster som bor där för tillfället, säger Hans Nyberg.

6.6a

6.6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.
Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.